Hỗ trợ và công khai phương án dự kiến bồi thường, của các hộ dân thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Sáng 4/9, tại Trung tâm Văn hóa – thể thao xã Bình Sơn, UBND huyện Long Thành tổ chức họp công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ các hộ dân thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (lần 6).

Cung cấp bảng tính toán giá trị dự kiến bồi thường, hỗ trợ của các dân thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho người dân.

Theo đó, trong lần này, 80 trường hợp có tổng diện tích đầu thu hồi là 476.174,9 m2 được cấp bảng tính toán giá trị bồi thường bao gồm: bồi thường đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng, tài sản khác, trợ cấp các loại và thưởng di dời. Với tổng số tiền dự kiến bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân hơn 190 tỷ đồng. Trong đó, hộ nhận nhiều nhất khoảng 10,9 tỷ đồng, ít nhất là 5,6 triệu đồng. Riêng các hộ dân đủ tiêu chuẩn bố trí, tái định cư, bồi thường đất ở sẽ được bố trí vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Tại buổi hợp, một số ý kiên của hộ dân liên quan đến bảng tính toán giá trị bồi thường đã được đại diện trung tâm phát triễn quỹ đất huyện giải đáp trên cơ sở các nghị định của chính phủ, khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, các thong tư của bộ TN-MT và các quyết định của UBND tỉnh.

Dự kiến 28 ngày sau khi lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân, thực hiện niêm yết công khai và tiến hành trình tự các bước thong qua, thẩm định, phê duyệt. Trung tâm phát triễn quỹ đất huyện sẽ thông báo chi trả tiền lần 6 cho các hộ theo quy định.


chia sẽ đến